Topsector Agri & Food

Nederland is 2e agrarisch exporteur op de wereldmarkt.
In 2013 is de exportwaarde van agrarische en voedselproducten vanuit Nederland tot een recordhoogte van 79 mld euro gestegen.

Deze sector onderscheidt zich op de wereldmarkt door de allerhoogste productiviteit en tegelijkertijd duurzaamheid. Het team Topsector Agri & Food International spant zich in om deze exportpositie te behouden en mee te laten groeien met de wereldvoedselvraag. Innovatie is hierbij van groot belang om aan de groeiende vraag naar betaalbare producten met een hoge voedingswaarde te kunnen voldoen.

Internationale ambities
De Topsector Agri & Food is opgericht in 2010 met als doel de belangrijke maatschappelijke en economische positie van deze sector te versterken.

Dit gebeurt door innovatie te stimuleren samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen. De activiteiten van Topsector Agri & Food International zijn vraaggestuurd en zetten in op publiek-private partnerschappen met een gerichte ondersteuning van kennisinstellingen.

Dit biedt een unieke positie, onafhankelijk en neutraal, met de bedrijven aan zet, ondersteund door kennis en wetenschap en gefaciliteerd door de overheid.

Multinationals en (grote) MKB bedrijven dragen evenveel bij aan export naar onze buurlanden. Echter, deze landen laten een stagnerend voedselconsumptiepatroon zien. Daarom zijn de Topsector Agri & Food International activiteiten gericht op de ontwikkeling van business in de zgn. groei-economieën. Dat gebeurt door op het MKB te focussen, het MKB te faciliteren en MKB-consortia te faciliteren om nieuwe exportposities op te bouwen.

Portret Marinus Overheul. agri food business & intstitutional development
Marinus Overheul
Agrifood business & intstitutional development
E: marinus.overheul@gmail.com

Agri & Food International Willie van den Broek Program Research Manager
Willie van den Broek
Program Research Manager
E: willie.vandenbroek@wur.nl
T: +31 317 481317

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Hoe kunnen wij daarbij helpen?

  • Wij identificeren en verfijnen agribusiness kansen in groei-economieen wereldwijd.
  • Wij informen u over beschikbare overheidssteun om deze kansen door te vertalen naar concrete business cases (fondsen, regelingen en instrumenten, economische diplomatie via bv. handelsmissies en markttoegangsonderhandelingen).
  • Wij verbinden ondernemers met elkaar en bouwen business development consortia.
  • Wij bieden haalbaarheidsstudies aan via de zgn. Seed Money Development projects.
  • Wij kunnen u in direct contact brengen met relevante personen binnen de overheid (inclusief de ambassades), kennisinstellingen en business netwerken.

INTERVIEWS MET PIONIERS

FlevoLof, witlof- en roodlofwortelen

Naam: Gerald Langerak
Functie: Directeur en eigenaar


Adviesbureau NL to US

Naam: Martin de Groot
Functie: Directeur


Agri & Food International Uien op de Markt in afrika van Wiskerke onions via de Topsector Agrifood International