Call: 805-768-3771 | Email: info@agrifoodinternational.nl

Transform Your Future Life

Category Archives: Technology

De beginner met krachttraining wordt overspoeld met programma’s en methoden, waarvan de meeste beweren superieur te zijn aan alle andere, dit maakt een trainingsschema maken niet gemakkelijker. Veel van deze programma’s zijn te complex en lijken bedoeld om de cursist te overtuigen van hun effectiviteit, alleen al door hoe mooi ze er op papier uitzien.

Veel fitness- en krachttraining professionals verzetten zich daarom tegen deze over gecompliceerde voorschriften en pleiten voor een “terug naar de basis”-aanpak op basis van de vaak herhaalde mantra KISS: Keep it Simple Stupid. In dit debat staat variatie in de training centraal.

Laat je niet misleiden door vage tips en adviezen

Krachttraining is bijzonder vatbaar voor valse dichotomie├źn. Beginners Programma’s voor krachttraining die te veel oefeningen per training vereisen en vergezeld gaan van lange keuzelijsten, hebben sommige trainers doen beweren dat beginners slechts een paar basisoefeningen moeten gebruiken en dat meer oefeningen de vooruitgang alleen maar zullen vertragen.

Dus in plaats van te veel variatie krijgen beginners te horen dat ze vrijwel geen variatie in hun trainingsregime moeten aanbrengen, daarnaast zijn lichaamseigen stoffen zoals serotonine enorm belangrijk voor spiergroei, lees meer over voldoende serotonine.

Het is onlogisch om aan te nemen dat het enige alternatief voor te veel variatie geen variatie is, maar dat heeft de “mythe” er niet van weerhouden in pseudo-wetenschappelijke termen te worden gegoten. De typische verklaring kan worden samengevat met de volgende uitspraak:

Wat zeggen de krachtpatsers zelf?

“Er is een handvol superieure oefeningen en die oefeningen vormen de “basis” voor al het andere dat volgt. Door alleen deze superieure bewegingen te gebruiken zal de beginner sneller vooruitgang boeken, zijn prestaties langer volhouden en sterker zijn voor een grote verscheidenheid aan taken dankzij de ‘basis’ van deze bewegingen.”

Als volleerd krachttrainer en schrijver zou ik de behoefte aan variatie voor elke krachttrainer vanuit vele verschillende richtingen kunnen benaderen. Er is echter geen andere richting nodig dan die van het hoofd. Deze mythe heeft geen basis in de werkelijkheid en er is geen bewijs dat deze conclusies ondersteunt met betrekking tot motorisch leren en prestaties.

De variatie mythe heeft te maken met een verkeerd begrip van drie basistraining componenten: kracht progressie, beweging verwerving en specificiteit.

Een vluchtige blik op hoe deze drie componenten samenhangen kan iemand doen denken dat de beste manier om beter te worden in bijvoorbeeld de barbell back squat, is om alleen de back squat uit te voeren. En dat zou een vergissing zijn.

Technology is the collection of techniques, skills, methods, and processes used in the production of goods or services or in the accomplishment of objectives, such as scientific investigation. Technology can be the knowledge of techniques, processes, and the like, or it can be embedded in machines to allow for operation without detailed knowledge of their workings. The simplest form of technology is the development and use of basic tools. The prehistoric discovery of how to control fire and the later Neolithic Revolution increased the available sources of food, and the invention of the wheel helped humans to travel in and control their environment.